Sửa đổi mới nhất điều khoản dịch vụ noithathofaco.vn 30 tháng 1, 2019

Chào mừng bạn đến với Hofaco

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi nội thất hofaco (noithathofaco.vn) có địa chỉ văn phòng tại 55 Bạch Đằng Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây.

Dưới đây quy định các điều kiện, thỏa thuận khi truy cập vào trang Web noithathofaco.vn. Trong văn bản này, “noithathofaco.vn” sẽ có nghĩa là công ty nội thất văn phòng hofaco chuyên cung cấp các sản phẩm đồ nội thất văn phòng như bàn ghế văn phòng và phụ kiện văn phòng và đang sử dụng tên miền kinh doanh http://noithathofaco.vn

Giám sát bởi hofaco: Việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Trang Web này có thể bị HOFACO kiểm soát và theo dõi. Thông tin thu thập được có thể được chúng tôi sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Thông tin cung cấp thông qua Dịch vụ này: Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, xem, phân tích, định dạng lại, và in thông tin mà những dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập.

Người sử dụng không được xuất bản, truyền phát, hoặc tái sản xuất thông tin này, dù là một phần hoặc toàn bộ, dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của HOFACO. Ngoài ra, người sử dụng không được phép sửa đổi, làm sai lệch hay xóa bỏ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hay bất kỳ thông báo nào khác được cung cấp cho người truy cập liên quan đến các thông tin này.

Những điều khoản sử dụng này không và sẽ không nhằm mục đích chuyển giao hay cấp bất cứ quyền hạn nào trong và đối với các thông tin trong Trang Web này. Ngoài ra

Người truy cập cần phải đọc và tuân thủ những điều khoản bổ sung sẽ được đăng trên Trang Web Hofaco này tại từng thời điểm có liên quan đến các thông tin nhận được từ bên thứ ba. Các bên thứ ba đó sẽ không có trách nhiệm pháp lý với người truy cập về những thiệt hại về tài chính có thể phát sinh khi sử dụng các thông tin cung cấp thông qua dịch vụ này.

Tuyên bố về trách nhiệm nội dung

Nội Thất Hofaco không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Trang Web này. Các dịch vụ do chúng tôi và bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng.

Hofaco không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đích cụ thể, bao gồm sự bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng thành công, tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ.

Hofaco hoặc bất cứ nhà cung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên Trang Web này; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thông tin đó. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước.

Tuyên bố miễn trách nhiệm về nội dung

Miễn trách nhiệm đối với việc sử dụng: Hofaco không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay các bên thứ ba, hay bất cứ trách nhiệm gì, nếu người sử dụng hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cập được dịch vụ này, hoặc bất cứ sự ngắt quãng của việc truy cập hay bất kỳ sự cố liên lạc nào giữa Hofaco và người sử dụng

Hofaco không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng hay bên thứ ba, về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn, sự bỏ sót, hay sự ngắt quãng trong việc chuyển giao thông tin và các dịch vụ cung cấp trên Trang Web hoặc vì bất cứ khía cạnh nào khác của việc thực hiện dịch vụ này hay bất cứ sự thất bại hay trì hoãn trong việc thực thi bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ này.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hofaco cũng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra hoặc diển ra do người sử dụng sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên trang Web này, thậm chí trong cả trường hợp Hofaco đã cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại này.

Tuyên bố Không bảo đảm sự an toàn: Hofaco không đảm bảo bất cứ điều gì cho người sử dụng, được nói rõ hay ám chỉ, liên quan đến sự an toàn của Trang Web, bao gồm cả khả năng những người không được cấp quyền có thể chặn hoặc tiếp cận thông tin do người sử dụng gửi đi thông qua dịch vụ này.

Bảo vệ sự riêng tư cá nhân

Chính sách của HOFACO về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của HAFACO, bạn đang đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Chúng tôi sẽ có các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền nội dung, quyền riêng tư bảo mật mà chúng tôi thấy sẽ chấm dứt hợp đồng.

Sửa đổi và chấm dứt dịch vụ Hafaco

Noithathafaco không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ, sản phẩm cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho sản phẩm của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.